Korijenska, Prva ili Muladhara Čakra

Korijenska, Prva ili Muladhara Čakra 23 minute MP3 zapisa preuzmite za cijenu od $9.95 pogledajte mišljenja o našem CDu “Korijen Čakra Meditacija” na Amazon-u Korijenska Čakra se nalazi na dnu kralježnice. Ona je najbliža Zemlji, i može se koristiti za poveezivanje sa Zemljom. Ona kontroliše vašu fizičku vitalnost, “let ili…

Continue reading

Šta su Čakre?

Čakra je riječ iz Sanskrit jezika koja znači “vrtložni točkovi energije”. Čakre su dinamički vodovodi Života, koji vas direktno povezuju sa Univerzalnom Snagom Života. Postoji sedam glavnih čakri koje se nalze duž kralježnice. Čakre se nalazi kod glavnih endokrinih žlijezda, i nervnih čvorova u fizičkom tijelu, koji se nazivaju pleksusim….

Continue reading

Meditacije balansiranja čakri

Za svih 7 Čakri, od Korijen do Kruna Čakre. Šta su Stereofoni Taktovi Čakra Set Meditacija? Gamma Čakra Set* Alpha Čakra Set* Theta Čakra Set* Delta Čakra Set* Duboko transformirajuće frekvencije ljekovitih zvukova koje se koriste u našim Čakra Set CD-ovima i MP3 zapisima napreduju od Korijen Čakre do Kruna…

Continue reading

  • Spiritual counseling