Šta su Čakre?

Čakra je riječ iz Sanskrit jezika koja znači “vrtložni točkovi energije”. Čakre su dinamički vodovodi Života, koji vas direktno povezuju sa Univerzalnom Snagom Života. Postoji sedam glavnih čakri koje se nalze duž kralježnice. Čakre se nalazi kod glavnih endokrinih žlijezda, i nervnih čvorova u fizičkom tijelu, koji se nazivaju pleksusim….

Continue reading

Meditacije balansiranja čakri

Za svih 7 Čakri, od Korijen do Kruna Čakre. Šta su Stereofoni Taktovi Čakra Set Meditacija? Gamma Čakra Set* Alpha Čakra Set* Theta Čakra Set* Delta Čakra Set* Duboko transformirajuće frekvencije ljekovitih zvukova koje se koriste u našim Čakra Set CD-ovima i MP3 zapisima napreduju od Korijen Čakre do Kruna…

Continue reading

#Theta Healing Brainwaves and the #Chakras

Click here for more about Theta Chakra Healing. Do you, like most people, often suffer from a vague sense that something is not OK, fleeting, disturbing emotions and memories, vague aches and pains, sleeplessness, anxiety? Where do these feelings and memories come from? And what can you do to ease…

Continue reading

1ο Τσάκρα

Το Μουλαντάρα Τσάκρα επηρεάζει τη φυσική σας ζωντάνια, τα φυσικά ένστικτα επιβίωσης, την απάντηση στο «μάχη ή φυγή» και τα συναισθήματα του θυμού, ζήλιας, επιθυμίας και απληστίας. Το Μουλαντάρα Τσάκρα διέπει τα μαθήματα επιβίωσης στον υλικό κόσμο. Αυτό το Τσάκρα περιέχει πληροφορίες που αφορούν την οικογενειακή πίστη, δεισιδαιμονίες και πεποιθήσεις,…

Continue reading

What is the Aura?

Your AURA is the energy produced by your spirit, and it emanates all around you, like a fluffy cloud. There are seven layers to the aura, corresponding to, and connected with, each of the seven chakras. The seven layers of the aura are: the Etheric, Emotional, Mental, Astral, the Etheric…

Continue reading