1ο Τσάκρα

Το Μουλαντάρα Τσάκρα επηρεάζει τη φυσική σας ζωντάνια, τα φυσικά ένστικτα επιβίωσης, την απάντηση στο «μάχη ή φυγή» και τα συναισθήματα του θυμού, ζήλιας, επιθυμίας και απληστίας. Το Μουλαντάρα Τσάκρα διέπει τα μαθήματα επιβίωσης στον υλικό κόσμο. Αυτό το Τσάκρα…

What is the Aura?

What is the Aura?

Your AURA is the energy produced by your spirit, and it emanates all around you, like a fluffy cloud. There are seven layers to the aura, corresponding to, and connected with, each of the seven chakras. The seven layers of…

When you possess light within, you see it externally.

When you possess light within, you see it externally.

When you possess light within, you see it externally. ~Anaïs Nin

Ways to Stabilize Your #Chakras

If you wish to stabilize your chakras, but just don’t know how to do it, there are lots of methods to work with your own chakras, to achieve stability. It does consider continual work, since there are as many ways…

Can Blockage in the Ajna and Sahasrara #Chakras Contribute to Migraines?

Can Blockage in the Ajna and Sahasrara #Chakras Contribute to Migraines?

Migraine headaches may be a outcome of a blocked chakra, or out of balance chakras. Migraine could be relieved, and perhaps cured, without the aid of prescription drugs, by cleaning and balancing the Third Eye and Crown chakras. Every chakra…

Chakra MP3 Purchases Now Include the Chakra Videos

Now, when you purchase the individual Chakra MP3s for $9.95, you will also get the MP4 video for that Chakra. For instance, purchase the 27 minute binaural beat 1st Chakra MP3, and get the 8 minute isochronic tone MP4 1st…

Achieve Inner Peace, Joy and Love

Peace is your natural state. When you let go of your attachments and aversions to the emotions that are blocking inner peace, you will see that it is always available to you. Chakra healing with sound will allow you to…

Clearing the Solar Plexus Chakra

Clearing the Solar Plexus Chakra

The Solar Plexus chakra defines your self esteem. If you are experiencing an unbalanced solar plexus chakra, you may have difficulty maintaining your “personal power.” Signs of an Unbalanced Solar Plexus Chakra Have you given your personal power away? Do…